Sponsorat til Old Friend.

Medlemsskab i Old Friend

Der vil til alle, både aktive som passive medlemmer, blive fremsendt referat fra møderne på e-mail.

Som aktivt medlem er du også pligtig til, at udføre filantropiske opgaver, så som uddeling af julekurve samt aflevering af andre bevilligede ting, m.m. rundt i Slagelse kommune.

Som passivt medlem sørger Old Friend for, at hele dit kontingent ubeskåret går til filantropi i Slagelse Kommune.

Ønsker du at være anonym, krydses der af i feltet ”anonym”, på indmeldelsesblanketten.

Så kom og meld dig ind, for sammen står vi meget stærkere. Du bliver en del af et fællesskab og får glæden ved at gøre en forskel

Som aktivt medlem møder du hver 2. tirsdag i ulige uger, Kl. 19:00 til ca. 22:00 i foreningens lokaler, hvor vi altid starter med mødet der vare ca. halv til en hel time, derefter er der spisning og hyggeligt samvær.

I foreningen Old Friend kan du vælge, at være aktiv eller passiv medlem.

Prisen er 100 kr. incl. drikkevarer pr. gang.

Der tages altid referat fra møderne.

Web ansvarlig: Aage Petersen PCS Slagelse 25889350